black pink

معرفی اعضای blackpink

سلام من بیتا هستم یه blink (طرفدار گروه blackpink) وتمام اخبار جدید وموزیک ویدئو های این گروه رو توی این وب میزارم امیدوارم خوشتون بیاد 

راستی تا یادم نرفته ایدی من تو اینستاگرام:bita-af1382 لطفا منو حمایت کنید

بیوگرافی اعضا:

Image result for ‫جنی از بلک پینک‬‎

نام : Jennie
نام اصلی : (Jennie Kim (제니김
لقب : Jendeuk
تاریخ تولد : January 16, 1996
موقعیت در گــروه : Leader, Main Rapper
ملیت : Netherlands

جـنی بـه عنـوان اولـین عـضو گـروه دخـتر جـدید وای جـی،مشـخص شـد.در یـکم مـاه جـون سـاعت 10 صـبح،کـمپانی وای جـی در وبـلاگ رسـمی اش هـفت عـکساز عـضو گـروه جـدید دخـترش را مـنتشر کـرد.جـنی اولیـن عضـوی بـود کـه مشـخص شـد.جـنی بـا انتـشار ویـدیوئی از رپ خـواندنش در سـال 2012، تـوانست در مـرکز تـوجه قـرار بـگیرد.در آن زمـان او بـه خـاطــر اسـتعدادش در رپ و همـچنین تـصویر بـامزه اش تـوجه بسـیاری را بـه خـودش جـلب کـرد.
هـمچنین ایـن نـکته قـابل تـوجه اسـت کـه او بـه خـاطــر تـوانایی اش در صـحبت کـردن بـه زبـان های انـگلیسی،ژاپنی و کـره ای،شـناخته شـده اسـت.او در ویـدیـوئی کـه از خـود متنتشر کـرده بـود،تـوانست تـوانایی اش را در رپ خـواندن بـه زبـانانـگلیسی نـان دهـد.درویـدیـوئی کـه او در سـا 2012 مـنتشر کـرد،تـوانست تـصویر خـودش را نـه بـه عـنوان دخـتری خـجالتی بـلکه بـه عنـوان دخـتری شـاد و پـر جـنب و جـوش نـشان دهـد. و حـالا بـا ایـن عـکس هـای جـدیدی کـه از او مـنتشر شـده،وجـهه ی پـخته و زنـانه ی جـنی نـشان داده شـده است.از آن جـایی کـه جتنی در ایـن عکـس هـا تـوانسـته بـه خـوبی زیـبایی فـوق الـعاده اش را نـشان دهـد،حـالا دیـگرا نـسبت بـه اسـتعداد بـرجسته اش تـوجه شـان جـلب شـده اسـت.


Image result for ‫رز از بلک پینک‬‎


نام : ROSÉنام اصلی : (Park Chae Young (박채영
لقب : Rose, Rosie
تاریخ تولد : February 11, 1997
موقعیت در گــروه : Main Vocalist
ملیت : Melbourne, Commonwealth of Australia

رزی 19 سـاله،کـره ای-اسـرالیایی اسـت.در ســن 14 سـالگی اودیشـن جـهانی وای جـی را پـشت سـر گـذاشت و بـه کـره آمد،5 سـال کـار آموز بـود.رزی بـه عـنوان یـک خـواننـده ی تـازه کـار شـناخـته شـده،نـه تنـها زیـبایی فـریبـنده اش بـلکه بـه خـاطــر استـعدادش.او همـچنین بـه خـوبی گـیتار میـزند.در آهـنگ Without You مـینی آلبوم سـال 2012 جـی دراگـون نیـز حـضور داشـت.در عکـس هـایی کـه تـوسطــ سـایت رسـمی وای جـی منتـشر شـده،چـشم هـای جـذاب رزی کـه نـگاه هـا را بـه خـود جـلب مـی کـند،خـودسـتایی مـیکند.

Image result for ‫لیسا از بلک پینک‬‎


نام : Lisa
نام اصلی : Lalisa Manoban
لقب : Lalice, Laliz, Pokpak
تاریخ تولد : March 27, 1997
موقعیت در گــروه : Main Dancer, Maknae
ملیت : Thailand

بـه دنبـال مـعرفی شـدن جـنی بـه عنـوان اولـین عضـو گـروه دخـتر وای جـی ، ایـن هـفته وای جـی لیسـا را بـه عنـوان عـضو دومگـروه معـرفی کـرد.لیـسا 19 سـالشه و 5 سـال اسـت کـه در وای جـی بـه عـنوان کـارآموز فـعالیت کـرد.ملـیت او تـایـلندی اسـت و عـلاوه بـر تـایلـندی او بـه زبـان هـای انـگلیسی،کـره ای و ژاپـنی مـسلطـ اسـت.لیسـا عـلاقه ی زیـادی بـه رقـص دارد . از وقـتی کـه جـوان تـر بـوده رقـص را تمـرین مـیکردهدر سـال 2012 لیـسا مـوزیک ویـدیو رقـص خـودش را در وبـلاگ رسمـی وای جـی آپـلود مـی کـند و تـوجه زیـادی را بـه خـود جـلب میـکند.لیـساهمـچنین مـدل بـرند وای جـی همـراه بـا بـابی و بـی آی یـعنی نـوناگون هسـت

.

Image result for ‫جیسو از بلک پینک‬‎


 

 نام :  (Jisoo (지수

نام اصلی :  (Kim Ji Soo (김지수
لقب : Chi Choo, Jichu
تاریخ تولد : June 20, 1995
موقعیت در گــروه : Face Of The Group
ملیت : South Korea

جـیسو بـعذ از مـعرفی جـیسوو جـنی و لیـسا بـه عـنوان سـومین عـضو گـروه جـدید وای جـی مـعرفی شـد.در روز 15 ژوئن،وبـسایت رسـمی وای جـی عـکسهـایی از کیـمجیـسو مـنتشر کـرد و او را رسـما بـه عنـوان عـضو سـوم گـروه جـدید دخـتر مـعرفی کـرد.جـیسو یـک ایـنترتـینر هـمه کـاره و بـا اسـتعداد اسـت کـه آمـاده اسـت تـا بـه عـنوان عـضوی از یـک گـروه آیـدل معرفی شـود.او نـه تنـها چـهره ای زیبـا و معـصومانه دارد،بـلکه در رقـص،خـواندن و بـازیگری اسـتعداد بـالایـی دارد.
او در مـوزیک ویـدیوی spoliler از اپـیک هـای (2014) و همـچنین ظــاهر عـالی اش، تـوجه زیـادی را بـه خـود جـلب کـرد.هـمچنین،بـاید اشـاره کـرد او،سـال گـذشته در سـریال produsers از شـبکه KBS حـضورکـوتاهی داشـته و آن جـا هـم بـا بـازی خـوبش نـسبت بـه حضـور کـوتاهـش تـوجه زیـادی بـه خـود جـلب کـند.او همـچنین یـک پـدیده ی بـزرگ تـبلیغات اسـت.او بـه عنـوان مـدل،بـرای بـرند هـای مـتنوع و مـختلف کیـف و دوربـین و یـونیفـرم مـدرسه حـضور داشـته و همـچنین بـا گـروه آیکن نـیز کـار کـرده اسـت.او در عکـس هـای مـنتشـر شـده از خـودش،بـا چـهره ی زیـبا و مـعصومانه،امـا مـرموزی تـوجه همـه را بـه خـود جـلب کـرده است.


حالا معرفی خود گروه blackpink:

Related image

نام گروه : مشکی صورتی BLACKPINK یا BLΛƆKPIИK
ملیت : سئول، کره جنوبی Seoul, South Korea
سبک‌ : کی-پاپ
سال‌های فعالیت : ۲۰۱۶ تااکنون
کمپانی : وای‌جی اینترتینمت YG Entertainment
اعضای کنونی : جی‌سو Jisoo. جنی Jennie .رزه Rosé .لیسا Lisa
تعداد بازدید مطلب : 10

+ نوشته شده در پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396 ساعت 12:28 توسط bita |


BLACK PINK- WHISTLE MV Making Film

http://www.namasha.com/v/TEOMkH5p
تعداد بازدید مطلب : 6

+ نوشته شده در جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 16:02 توسط bita |


کاور آهنگ ریلی ریلی گروه وینر توسط رُزِی عضو گروه بلک پینک ♥♥

تعداد بازدید مطلب : 3

+ نوشته شده در جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 15:08 توسط bita |


آهنگ بسیار زیبای Boombayah از Blackpink

تعداد بازدید مطلب : 2

+ نوشته شده در جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 15:06 توسط bita |


ویدیوی تبلیغاتی منتشر شده از جیسو و جنی برای برند MoonShot.

۱۷۰۳۰۷ BLACKPINK Jennie & Jisoo for Moonshot

تعداد بازدید مطلب : 13

+ نوشته شده در جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت 16:06 توسط bita |


گروه بلک پینک در صفحه ی اینستاگام خودش به سه میلیون فالوئر دست پیدا کرد .

دخترای بلک پینک صفحه ی اینستاگرامشان را در ماه جولای سال گذشته ( درست قبل از شروع به کار رسمی شان ) ، باز کردند . در ماه دسامبر به ۲ میلیون فالوئر رسیدند ، یعنی درست پنج ماه بعد از باز کردن این اکانت ، و حالا یک میلیون دیگر به تعداد دنبال کننده های صفحه ی اینستاگرامشان اضافه شد .

اعضای بلک پینک ، اغلب اوقات برای طرفدارانشان در این صفحه پست میگذارند ، پس دنبال کردن این صفحه برای طرفداران بسیار شیرین است . شما هم میتوانید صفحه ی اینستاگرامشان را دنبال کنید .

تعداد بازدید مطلب : 4

+ نوشته شده در جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت 16:05 توسط bita |


جنی عضو گروه بلک پینک نشان داد که واقعا یک دختر خیره کننده است

۱۸ مارس، مجله ی مُد کره ای Dazed پستی از کاور نسخه ی ماه اپریل این مجله را در اینستاگرام خود قرار داد. مُدل این مجله جنی بود که جذابیت خود را به نمایش گذاشت.

او لباسی با پولک های ریز و درشت پوشیده بود و با فیگور باریک و ساعت شنی مانندش باعث شد تا توجه همه را به خود جلب کند.

لوازم زینتی و رُژلب قرمزش او را برجسته تر میکرد. ژست تحریک آمیز جنی و چشمان پر فریبش او را در عکس جذاب تر نشان میداد.
تعداد بازدید مطلب : 4

+ نوشته شده در جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت 15:58 توسط bita |


جنی عضو گروه بلک پینک، “هدف شماره ی ۱ من بلک پینک است.”

جنی عضو گروه بلک پینک، گروه دختر تازه کار فوق العاده ای که با کاریزمای خاص و بی نظیر خود سال گذشته پا به صحنه ی موسیقی گذاشتند و همه را درگیر خود کردند، برای کاور شماره ی اپریل مجله ی “Dazed & Confused” انتخاب شد. مصاحبه با جنی در شماره ی اپریل مجله ی “Dazed & Confused” چاپ شد.

برای شماره ی اپریل مجله ی “Dazed” جنی عضو گروه بلک پینک عکسبرداری و مصاحبه ای برای اولین بار در میان اعضای گروه بلک پینک داشت، او جنبه ی دوست داشتنی و جذاب خود را برخلاف یک هنرمند تازه کار نشان داد.

جنی گفت میخواهد در بهار بطور مسقیم با طرفداران دیدار کند. او با یک لبخند زیبا گفت، “فقط بهش فکر میکنم قلبم به تپش میفته. من همیشه منتظر ملاقات مستقیم با طرفدارها بودم، درست از همون روزی که کارآموز بودم. من واقعا خیلی خوشحال میشم.”

در جواب سوالی که او در دهه ی درخشان و زیبای بیست سالگی خود که هیچ وقت دیگر در زندگی تکرار نمیشود چه کار انجام خواهد داد، جنی محبت خود را به طرفداران و اعضای گروهش نشان داد و گفت، “هدف شماره ی ۱ من بلک پینک است. من بهترینم را انجام میدهم تا بلک پینک عشق زیادی از مردم و طرفداران تا جایی که ممک است دریافت کند. من همچنین میخوام در شهرها و کشورهای مختلف برم و با طرفدارانمون ملاقات کنم و از نزدیک ببینمشون.”

بلک پینک سبک منحصر به فرد خود را دارد، و با پیشرفتش نسل بعدی کی پاپ را درست ۱ سال بعد از شروع بکارشان رهبری میکنند. عکس ها و مصاحبه ی جنی در مجله ی Dazed در کتابفروشی ها وب سایت مجله در دسترس هستند.

Jennie Dazed (1)Jennie Dazed (7)Jennie Dazed (5)Jennie Dazed (6)Jennie Dazed (3)Jennie Dazed (2)Jennie Dazed (4)Jennie Dazed (8)
تعداد بازدید مطلب : 2

+ نوشته شده در جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت 15:56 توسط bita |


حرف نویسنده

سلام به همگی من تا یه مدت پست جدید نمی زارم تا از طرف شما نظر دریافت کنم وقتی 20 تا نظر دریافت کردم اونوقت دوباره فعالیت میکنم اخه اینجوری که نمیشه نامردا من این همه کار می کنم تا اخبار جدید پیدا کنم اونوقت شماها یه نظرم نمی زارید گفته باشم فقط 20 تا نظر میخوام همین راستی پیج اینستای منم اینه میتونید اونجا هم بیاید واخبار بسیار اپدیت رو ببینید  ولی لطفا اونجا دیگه حمایت کنید وکامنت ولایک رو بزارید حتما  فالو=فالو یعنی فالو کنید فالو می کنم اوه ای دی من هم اینه تو اینستا:  

bita-af1382
تعداد بازدید مطلب : 5

+ نوشته شده در جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت 15:49 توسط bita |


“شیک در مقابل پاک”… جیسو و جنی دو عضو گروه بلک پینک جذبه های خود را به نمایش گذاشتند.

جیسو و جنی از بلک پینک عکسی از خودشان منتشر کردند که به خوبی ویژگی های جذاب متضادشان را ، نشان داده است .

در ۱۰ م آوریل، جیسو و جنی ، عکسی در اکانت رسمی اینستاگرام بلک پینک منتشر کردند.
در این عکس ، جیسو و جنی با دست هایشان فیگور گل مانندی گرفتند. در این عکس جیسو وجهه ی زنانه و پاک خودش را در لباسی گل دار و جنی وجهه ی شیک خودش را در ژاکتی چرم ، نشان داده اند .
بلک پینک در سال گذشته محبوبیت بسیاری با آهنگ های Whistle ، Boombayah و Playing with fire به دست آورند.
تعداد بازدید مطلب : 2

+ نوشته شده در جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت 15:42 توسط bita |